O projekte

V tejto sekcii prinášame základné informácie o projekte:

Projekt Konferencie biskupov Slovenska má názov "Piatok". Rovnaký je aj názov webstránky projektu. Predstavuje pozvanie pre všetkých k spoločnému stretnutiu na deň pokánia, čo je piatok. Je tiež prejavom dôvery, ochoty dať iným to, čo si veriaci odoprú, znamením vzájomnej jednoty a spolupráce v duchu myšlienky Svätého Otca Františka "vychádzať na periférie”. Projekt tiež chce podporiť prejav identity kresťana - katolíka: "Som veriaci, v piatok sa postím".

Projekt predstavuje podporu  iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa!

Hlavným organizátorom projektu je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Spolupracuje s Katolíckym hnutím žien Slovenska, ktoré stojí za iniciatívou Podeľme sa!
Ďalším partnerom je Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia).


V tejto sekcii prinášame základné informácie o projekte:

Projekt Konferencie biskupov Slovenska má názov "Piatok". Rovnaký je aj názov webstránky projektu. Predstavuje pozvanie pre všetkých k spoločnému stretnutiu na deň pokánia, čo je piatok. Je tiež prejavom dôvery, ochoty dať iným to, čo si veriaci odoprú, znamením vzájomnej jednoty a spolupráce v duchu myšlienky Svätého Otca Františka "vychádzať na periférie”. Projekt tiež chce podporiť prejav identity kresťana - katolíka: "Som veriaci, v piatok sa postím". 

Projekt predstavuje podporu  iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa!

Hlavným organizátorom projektu je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Spolupracuje s Katolíckym hnutím žien Slovenska, ktoré stojí za iniciatívou Podeľme sa!
Ďalším partnerom je Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia).

História projektu:
 

Pilotná verzia - 11. apríla 2014 (vyzbieralo sa 1 763,25 eur). Vyzbierané peniaze putovali na pomoc mnohodetným rodinám v hmotnej núdzi v Rožňavskej diecéze a na otvorenie nízkoprahového centra v meste Lučenec. Náklady na polievku v plnej výške uhradil konvent Hospitálskej rehole Milosrdných bratov, ktorý na akciu poskytol bezplatne aj priestory svojho refektára.
 
- 27. februára 2015 (
2 148,95 eur a 116,20 eur v podobe stravných lístkov). Výnos z polievky podporil dva projekty. Zameraný bol sa na podporu Poradne ALEXIS, n.o., ktorá pomáha ľuďom v prípade neželaného tehotenstva. Okrem toho bolo podporené aj dokončenie krízového centra pre matky, otcov a rodiny s deťmi v núdzi v Prešove.

- 19. februára 2016 (1 786,69 eur a 88,95 v podobe stravných lístkov). Milosrdní bratia pridali k tejto sume 527,97 €. Vyzbierali ich na plese Nemocnice Milosrdných bratov. Vyzbieraný výnos bude určený na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne. 

- 31. marca 2017 (1 405,48 eur, 100 slovenských halierov a 1 americký cent). Výnos zo zbierky putoval na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s dťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku, ktoré im bude poskytovať v ich krajnej životnej situácii pomoc a prístrešie. 

- 23. marca 2018 ( ...). Výnos opäť podporil pôstnu iniciatívu Podeľme sa! Tentokrát bol určený na dokončenie krízového centra Vincentínum v Košiciach - Šaci pre chudobné ženy s deťmi. 

Projekt podporuje pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa! Od ostatných zbierok na Slovensku sa odlišuje tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojená s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú.

Katolícke hnutie žien Slovenska združuje viac ako 50 000 žien z viacerých katolíckych ženských organizácií a ženských rehoľných rádov, ktoré si vážia život, rodinu, vzdelanie a dôležité morálne a duchovné hodnoty. Pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ak nás chcete tiež nejakou formou podporiť, kontaktujte nás TU.

-

Projekt podporuje pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa! Od ostatných zbierok na Slovensku sa odlišuje tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojená s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú.

Katolícke hnutie žien Slovenska združuje viac ako 50 000 žien z viacerých katolíckych ženských organizácií a ženských rehoľných rádov, ktoré si vážia život, rodinu, vzdelanie a dôležité morálne a duchovné hodnoty. Pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ak nás chcete tiež nejakou formou podporiť, kontaktujte nás TU.