Pozývame na pôstnu polievku

Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko budú v piatok 5. apríla 2019 od 12:00 do 14:00 h podávať pôstnu polievku u Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa! Tento rok bude určený na podporu dvoch projektov. Prvým z nich bude Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave. Poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozneá alebo narušená; niektoré z nich boli týrané a zneužívané. Poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali vo svojej funkcii. Nakoľko prevádzka centra je v nájomných priestoroch, nie je možná žiadna prístavba, potrebná na jeho nevyhnutnú činnosť. Rožšírenie priestorov chcú rehoľné sestry - saleziánky riešiť zakúpením kontajnera. Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi.