Podeľme sa online na podelmesa.org

Iniciatíva Katolíckeho hnutia žien Slovenska "Podeľme sa", ktorej podstatou je podeliť sa s tým, čo si odoprieme, sa v čase epidémie koronavírusu presunula na web www.podelmesa.org. Podporiť sa dá online na darovacej stránke "https://khzs.darujme.sk/3523/. Ide o zbierku, ktorá je registrovaná na Ministerstve vnútra SR. Zapojiť sa do nej dá do 31. mája 2020. 

"Podstatou Podeľme sa! je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Už štrnásť rokov organizujeme pri tejto príležitosti počas pôstu tradičné pôstne polievky. Výťažok z nich venujeme na dva konkrétne projekty pomoci. Keďže teraz ich organizovať nemôžeme, svoje dary môže ktokoľvek poslať online," vysvetlila Mária Demeterová z Katolíckeho hnutia žien Slovenska. 

Tento rok budú podporené v Košiciach a v Bratislave. Prvým je podpora výstavy obytných domov pre rodiny v núdzi. Za projektom stojí Oáza - Nádej pre nový život, ktorú vedie kňaz Peter Gombita. Teraz pracujú na stavbe štyroch domov, kde by už tento rok našli bezpečný domov štyri rodiny s 20 deťmi. 

Druhú časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na vytvorenie terapeutickej miestnosti v Centre prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách. Záštitu nad projektom prevzala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, ktorá je zároveň iniciátorom online možnosti podpory iniciatívy Podeľme sa. 

Zdroj: Mária Demeterová / Radoslav Dráb