O projekte

V tejto sekcii prinášame základné informácie o projekte:

Projekt Konferencie biskupov Slovenska má názov "Piatok". Rovnaký je aj názov webstránky projektu. Predstavuje pozvanie pre všetkých k spoločnému stretnutiu na deň pokánia, čo je piatok. Je tiež prejavom dôvery, ochoty dať iným to, čo si veriaci odoprú, znamením vzájomnej jednoty a spolupráce v duchu myšlienky Svätého Otca Františka "vychádzať na periférie”. Projekt tiež chce podporiť prejav identity kresťana - katolíka: "Som veriaci, v piatok sa postím".

Projekt predstavuje podporu  iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa!

Hlavným organizátorom projektu je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Spolupracuje s Katolíckym hnutím žien Slovenska, ktoré stojí za iniciatívou Podeľme sa!
Ďalším partnerom je Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia).

KBS zorganizovala projekt v pilotnej verzii 11. apríla 2014. Pozvanie prijalo vyše dve stovky ľudí. Za polievku, ktorú im osobne podávali Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko, zaplatili prítomní ako za celý obed. Vyzbieralo sa 1763,25 eur. Vyzbierané peniaze putovali na pomoc mnohodetným rodinám v hmotnej núdzi v Rožňavskej diecéze a na otvorenie nízkoprahového centra v meste Lučenec. Náklady na polievku v plnej výške uhradil konvent Hospitálskej rehole Milosrdných bratov, ktorý na akciu poskytol bezplatne aj priestory svojho refektára.

Ďalší ročník sa konal v roku 2015. Arcibiskup Zvolenský a biskup Haľko podávali pôstnu polievku 27. februára 2015 na rovnakom mieste ako rok predtým. Vyzbierali 2 148,95 eur a 116,20 eur v podobe stravných lístkov. Výnos z polievky podporí dva projekty. Zameria sa na podporu Poradne ALEXIS, n.o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ľuďom v prípade neželaného tehotenstva, psychických problémov po spontánnom či umelom potrate a je jedinou pro-life poradňou svojho druhu na Slovensku. Okrem toho bude podporené aj dokončenie krízového centra pre matky, otcov a rodiny s deťmi v núdzi v Prešove.

Tretí ročník sa konal 19. februára 2016. Vyše 200 ľudí prijalo pozvanie biskupskej konferencie na pôstnu polievku. V refektári Milosrdných bratov v Bratislave im ju osobne podávali Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko. Prítomní za ňu zaplatili ako za celý obed. Mnohí darovali aj vyššiu sumu, než zvyčajne za svoj obed zaplatia. Vyzbieralo sa 1 786,69 eur a 88,95 eur v podobe stravných lístkov. Milosrdní bratia pridali k tejto sume ďalších 527,97 €. Vyzbierali ich na prvom plese Nemocnice Milosrdných bratov, ktorú na podujatí zastupoval riaditeľ Michal Tinák.

-

Projekt podporuje pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa! Od ostatných zbierok na Slovensku sa odlišuje tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojená s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú.

Katolícke hnutie žien Slovenska združuje viac ako 50 000 žien z viacerých katolíckych ženských organizácií a ženských rehoľných rádov, ktoré si vážia život, rodinu, vzdelanie a dôležité morálne a duchovné hodnoty. Pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ak nás chcete tiež nejakou formou podporiť, kontaktujte nás TU.